בחרו עמוד

   פרוססור דגם DDP

• ממירים ב- 24bit ו – 96kHz

• ב- 24bit ו – 96kHz